Partia Levizja e Legalitetit "Atdheu mbi te Gjitha"

Emri.          Shpëtim
Atësia.       Avni 
Mbiemri.    Axhami
Vendlindja Kukes
Datelindja 02.09.1968
Arsimi I larte
Dega.   Kimi
Studime Pasuniversitar.
Studime te thelluara per shkenca mjedisore ne nivrl doktor shkencash.

Eksperienca ne Pune:
Mesues Arsimi i mesm Gjimnaz
Pedagog i jashtem ne universitat privat.
1999-2001
zv/Drejtor shkolle
1992-1999
Drejtor Shkolle

Ekspetienca politike
Viti 2001 Kryetar i PLL dega Lushnje
dhe antarë i kryesie së PLL.
2004-2015 Antarë i këshillit bashkiak Bashkia Lushnje
2007-2011 Antare i keshillit, Qarku Fier
2009, 2021 kamdidat për deputet i PLL Qarku Fier
2009-2011 Sekretar Politik i PLL
2015-2017 Zv/Kryetar i PLL
2017 e në vazhdim, aktualisht, Kryetar i Partisë Levizja e Legalitetit.

Image